Reaserch • Redigering • Tallknusing • Tegning

Spesialist på
infografikk til
web og papir

Dette kan vi hjelpe til med

Infografikk til web og papir, powerpoint presentasjoner, firmalogoer og etiketter og andre designopgaver.
Her er noen av våre prosjekter.
1

Infografikk

I desember 2018 detonerte flere bomber på  Hässleholms tekniske høyskole. Slik forklarte vi hva som skjedde for lokalavisens lesere. Research, faktasjekking, kart, målinger, budsjetter, statistikk m.m. leverer vi raskt og effektivt.

2

Guider og tidslinjer

Eksemplet her er hentet fra Forsvarets Forums 75 års markering av frigjøringen av Finnmark. Tidslinjer kan brukes i mange sammenhenger, f.eks. om rettssaker, historiske oversikter m.m.

3

Powerpoint-presentasjoner

Panion Animal Health AB utvikler en medisin som skal hjelpe hunder med epilepsi. Foredraget ble brukt på en konferanse i London i februar 2019.

4

Pressemeldinger og oversettelser

Eolus vind AB har kunder i både Norge og Sverige. Jeg har hjulpet dem med å lage norske versjoner av deres pressemeldinger og rapporter. Fra svensk til norsk og fra engelsk til norsk.

5

Logo/Etikett

Biodlaren Stig Hansson selger ulike typer honning. Her er noen av hans etiketter som fikk et ansiktsløft hos meg. Lager man en etikett til et matprodukt må man sette seg inn i hvilke regler som gjelder for produktet som skal selges.

Bestill et oppdrag

Fyll i skjemaet eller ring meg direkte på +46 (0) 721-87 69 63 eller +47 99 10 28 47

Priser

Ønsker du en fast pris så ring eller send en epost.
Mange oppdrag kan løses på denne måten.

Nils Kr. Reppen

I snart 30 år har jeg jobbet med å forklare nyheter, politikk, sport og kultur gjennom media med tekst, tegning og bilder. Først i Dagbladet hvor jeg startet grafikk-avdelingen i 1990 med Ole Sylte. I fire år laget jeg førstesider i samme avis, den gang opplaget fortsatt økte. I 2005 var jeg med å starte Nyhetsgrafikk.no, i 2013 kjøpte NTB hele firmaet. Nå er det Nordic Infographics som gjelder.  Oppdraget er det samme. Jeg forklarer og viser hva som skjer i verden rundt oss på en folkelig og forståelig måte. God lesbarhet og enkel design har alltid vært mine viktigste verktøy. Faktasjekk og etterretlighet har alltid vært viktig. Målet mitt er å være en viktig ressurs for både store og små medier og andre firmaer og institusjoner i Norden. Jeg gjør oppdrag for næringslivet og det offentlige, jeg har tidligere utført oppdrag for bl.a. Forskning.no, Miljødirektoratet, Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet m.fl. og en rekke norske og utenlandske redaksjonelle miljøer i min tid hos Nyhetsgrafikk.no.

Nordic Infographics er med på å finansiere miljøprosjekt adoptabee.se – en grønn firmamodell, er tanken, deler av overskuddet i Nordic Inforgraphic går til å gjøre verden bedre gjennom økt fokus på klima og miljø, mitt bidrag er økt pollinering og flere bybier. Les mer på

Fakta om Nordic Infographics

Nordicinfographics følger nordiske nyheter og større internasjonale hendelser. Det offentlige og private næringsliv står fritt til å kjøpe og benytte våre grafikker der de ønsker det.

• Organisasjonsnummer (SE): 559189-6534

• Bankgiro (SE):  92 53 56-8

• IBAN: SE08 9500 0099 6018 0925 3568

• SWIFT: NDEASESS

• Swish (SE): 123 516 46 52

• Vipps (NO): 99102847

• Mobil: +47 99 10 28 47 eller +46 (0) 721 87 6963

• Epost: nils@nordicinfographics.com