Våre copyrightrettigheter

Nordic Inforgraphics infografikk selges for engangs publisering, hvis ikke annet er avtalt. Infografikken eller deler av den får ikke selges videre eller publiseres i TV, nettutgaver, database, nyhetsbrev, facebook, instragram, andre aviser, bøker eller andre trykte eller elektroniske publikasjoner, eller på annet vis gjør grafikken tilgjengelig for en tredje part, eller brukes på andre måter enn det som er avtalt.

Nordic Infographics har opphavsretten til grafikken som er laget. Tvist om avtalen skal løses av domstolen. Bestilt og levert grafikk anses som kjøpt. Dette er uavhengig av om grafikken benyttes eller ikke. Bestilt og levert grafikk anses som kjøpt. Dette er uavhengig av om grafikken benyttes eller ikke.