admin

Covid-19: Smitterisiko

  • av

British Medical Journal og Videnskab.dk. har laget oversikten under som viser smitterisiko i ulike situasjoner, aktivitet og bruk eller ikke bruk av munnbind.