april 2020

Rödlistade bin

  • av

Onsdag kommer nye rödlistan för Sverige. För bin och humlor är det fortfarande en tredjedel som är i rizksonen. Här är de åtta mest hotade.