mai 2019

Bier som tåler varroa

  • av

VSH-projektet handler om å avle frem bier som er resistente mot varroa, en parasitt som eter opp bienes vinger og kan ødelegge hele bisamfunn.